برگزیدگان اولین مانور رسانه ای جبهه مقاومت سایبری استان فارس
پس از ارزیابی حوزه های استانی:
بسیج دانش آموزی، مشوق من در ورزش بود
گفتگو با مقام اول تکواندو در استان فارس
نشست سرمربی،مربی صالحین با خانواده متربیان
dotنشست سرمربی،مربی صالحین با خانواده متربیان در شهرستان سپیدان
نشست سرمربی،مربی صالحین با خانواده متربیان در شهرستان سپیدان
نشست سرمربی،مربی صالحین با خانواده متربیان در شهرستان سپیدان برگزار شد
برگزاری زیارت عاشورا در شهرستان سپیدان
dotبرگزاری زیارت عاشورا در شهرستان سپیدان
برگزاری زیارت عاشورا در شهرستان سپیدان
مراسم زیارت عاشورا در شهرستان سپیدان برگزار شد
برگذاری شورای همفکری علوییون قادرآباد
dotشورای همفکری علوییون در بهمن ماه در قادرآباد برگزار شد
شورای همفکری علوییون در بهمن ماه در قادرآباد برگزار شد
برگزاری شورای همفکری علوییون حوزه دانش آموزی (حضرت روح الله) قادرآباد با حضور فرمانده واحد ها واعضاء شورا در بهمن ماه 1395در اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.
به همت بسیج دانش آموزی شهیدفهمیده دانش آموزان بیرمی مجهز به لباس آمادگی دفاعی شدند
dotبه قول معروف"عرق ریختن زیاددرآموزش،خون کم درجنگ"
به قول معروف
دانش آموزان مقاطع متوسطه بیرم دوره عملی آمادگی دفاعی را طی نمودند.
به همت مربیان حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده بیرم
dotاردوی عملی آمادگی دفاعی خواهران بیرم/تصاویر
اردوی عملی آمادگی دفاعی خواهران بیرم/تصاویر
اردوی عملی آمادگی دفاعی مقاطع متوسطه خواهران بیرم برگزار شد
بسیج دانش آموزی شهید فهمیده بیرم برگزار کرد
dotپدافند شعله ای
پدافند شعله ای
کارگاه های آموزشی پدافند غیرعامل درواحد های حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید فهمیده بیرم برگزار شد.
در حوزه امام رضا (ع) آباده طشک
dotکارگاه آموزشی جانشینان پوینده درآباده طشک
کارگاه آموزشی جانشینان پوینده درآباده طشک
برگزاری کارگاه آموزشی جانشینان پوینده در آباده طشک
حوزه شهید فهمیده سروستان:
dotهیئت اندیشه ورز بسیج دانش آموزی سروستان با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی
هیئت اندیشه ورز بسیج دانش آموزی سروستان با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی
این جلسه دومین جلسه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده سروستان با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی در قالب هیئت اندیشه ورز بود.
حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی امام رضا (ع) پاسارگاد
dotجلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی حوزه مقاومت امام رضا (ع) پاسارگاد
جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی حوزه مقاومت امام رضا (ع) پاسارگاد
جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی حوزه مقاومت امام رضا (ع) با موضوع اعزام راهیان نور خواهران و اجرای مرحله دوم آمادگی دفاعی برگزار شد.
حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی امام رضا(ع) پاسارگاد
dotجلسه شورای همفکری فاطمی حوزه مقاومت امام رضا(ع) در پاسارگاد
جلسه شورای همفکری فاطمی حوزه مقاومت امام رضا(ع) در پاسارگاد
جلسه شورای هفکری فاطمی شهرستان پاسارگاد با حضور اعضابرگزار گردید.
حوزه بسیج دانش آموزی امام محمد باقر(ع) ممسنی
dotبازرسی و سرکشی از واحد دبیرستان شهید ایزدی
بازرسی و سرکشی از واحد دبیرستان شهید ایزدی
فرماندهی حوزه مربی آمادگی دفاعی حوزه امام محمد باقر(ع) از دبیرستان شهید ایزدی سرکشی کردند...
حوزه بسیج دانش آموزی امام محمد باقر(ع) ممسنی
dotبازرسی و سرکشی از واحد دبیرستان شهید دستغیب
بازرسی و سرکشی از واحد دبیرستان شهید دستغیب
فرماندهی حوزه و مربی آمادگی دفاعی حوزه امام محمد باقر(ع) از دبیرستان شهید دستغیب سرکشی کردند...
حوزه بسیج دانش آموزی ناحیه 3 شیراز
dotاردوی عملی درس آمادگی دفاعی مرحله ی دوم
اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مرحله ی دوم
اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مرحله ی دوم در دوره ی متوسطه ی دوم ناحیه 3 برگزار گردید.
حوزه ی بسیج دانش آموزی 4 محدثه
dotبرگزاری اردوی عملی آمادگی دفاعی مرحله ی دوم
برگزاری اردوی عملی آمادگی دفاعی مرحله ی دوم
برگزاری اردوی عملی آمادگی دفاعی مرحله ی دوم آموزشگاه های متوسطه ی دوره ی دوم آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز
در لارستان صورت گرفت:
dotبرگزاری نشست ماهانه شورای امربه معروف و نهی از منکر
برگزاری نشست ماهانه شورای امربه معروف و نهی از منکر
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر بصورت ماهانه در لارستان پابرجا می باشد...