کد خبر: ۲۰۶۹۴
تاریخ انتشار:۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴
هشتمین پیش نشست همایش ملی نفت وتوسعه اقتصادی برگزارشد
هشتمین پیش نشست همایش ملی نفت وتوسعه اقتصادی در دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزارشد.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری سپاه فجر فارس هشتمین پیش نشست همایش ملی نفت وتوسعه اقتصادی  در دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزارشد.
محور بحث این پیش نشست توسعه ظرفیت های تولیدی جایگزین نقت، توسعه صنایع  پایین دستی و ارزش افزوده نفت (موانع، راهکارها، فرصت ها و چالش ها)؛ نفت، بودجه دولت و توسعه (انضباط مالی، نظام مالیاتی، ترانزیت، ارائه خدمات،یارانه)؛ توسعه ظرفیت های تولیدی جایگزین نفت (کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات)؛ بهبود نظام مالی و جایگزینی منابع مالی نفتی(بازار سرمایه، بازار پولی، تأمین مالی)؛ مدیریت در آمدهای نفتی و توسعه(عملکرد موجود، عملکرد مطلوب، بررسی مقایسه ای، صندوق درآمدهای نفتی)؛ الزامات نهادی اقتصاد غیر متکی به نفت (فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، رانت، فساد، اصل 44 قانون اساسی، حکمرانی خوب، دانش، فرهنگ و ساختارهای فکری)؛ رویکردهای اقتصادی به نفت؛ نفت و عدالت؛ بررسی اقتصاد نفت در ایران از دیدگاه اقتصاد اسلامی؛ دیگر موضوع های مرتبط(نفت و جهانی شدن، نفت و محیط زیست، بیماری هلندی و ...) بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این همایش دکتر جلیل خداپرست وخسرو پیروانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و همچنین دکتر محمد حسین کریم عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی و همچنین مهندس فریدون فرقانی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شیراز سخنرانی نمودند.
در پایان اصغری دبیر همایش مهلت ارسال مقاله ها را به دبیرخانه همایش را تا تاریخ 20 دی ماه نود و دو و زمان برگزاری همایش را 30 بهمن ماه نود و دو اعلام نمود./224224