برگزاری کلاس ذکر مبارک پایوران ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴