کد خبر: ۹۸۳۳۸
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۰
گزارش تصویری
گزارش تصویری اعزام راهیان نور دانش آموزی در مناطق عملیاتی جنوب
به گزارش تنویر لامرد، دانش آموزان شهرستان لامرد از مناطق عملیاتی جنوب بازدید و با آرمان های والای شهیدان تجدید عهد و پیمان نمودند.

گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 3گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 4
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 5گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 6
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 7گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 8
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 9گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 10
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 11گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 12
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 13گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 14
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 15گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 16
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 17گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 18
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 19گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 20
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 21
گزارش تصویری از حضور دانش آموزان اشکنانی در مناطق عملیاتی 2نام:
ایمیل:
* نظر: