جمعه ۰۱ تير ۱۳۹۷
berooz
۱۲:۱۶:۰۷
گزارش
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
boletدوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
کد خبر: ۹۸۵۵۶
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۱
حجت الاسلام غلامی درگردهمایی مصون سازی فرهنگی گفت:
وی همچنین ضمن اشاره به فتنه 88 درباره دشمن داخلی اظهارداشت:دشمن داخلی یا همان دشمن سیاسی منافقین هستند که ظاهر وباطنشان با هم سنخیت ندارد وخطرناکترین دشمنان هستند
به گزارش تنویر،به همت روابط عمومی سپاه قیروکارزین گردهمایی مصون سازی فرهنگی باحضور کارکنان رسمی ووظیفه درنمازخانه شهید دستغیب ناحیه برگزارشد.
دراین مراسم حجت الاسلام غلامی،ازروحانیون مجرب شهرستان،ضمن اشاره به لزوم دشمن ودشمن شناسی بیان داشت:دشمن مخالف رشد وسعادت ماست.کشوری مثل ما که درجهان اثر گذاری زیادی داردپس دشمن هم زیاددارد.در قرآن کریم 1500 آیه درباب دشمن شناسی آمده است.
حجت الاسلام غلامی ،دشمن را به سه دسته تقسیم نمود وگفت:اولین دشمن هرانسانی شیطان است که از خصوصیات او این است که مخفیانه کارش راانجام می دهد،کارهای شیطانی بندگان رادرنظرشان زینت می بخشدوبدنبال القای وسوسه وتباه کردن پیوندها وصله رحم است.دومین دشمن ما دشمنان خارجی هستند که درقرآن کریم از یهود،مشرکین وکفاربعنوان دشمنان مسلمین یادشده است.همچنین می فرماید اگردشمنان برشما دست یابندتلاش می کنند که شما ازارزشهای خود دست بردارید.سه اصل درمبارزه با دشمن وجوددارد؛یکی اینکه خوب بشناسیم ودفاع هوشمندانه داشته باشیم دیگر اینکه مجهز به مدرنترین سلاحها شویم ونهایتا هیچ وقت رابطه دوستی با آنها برقرار نکنیم.
وی همچنین ضمن اشاره به فتنه 88 درباره دشمن داخلی اظهارداشت:دشمن داخلی یا همان دشمن سیاسی منافقین هستند که ظاهر وباطنشان با هم سنخیت ندارد وخطرناکترین دشمنان هستند اسلام بیشترین ضربه را ازاین گروه متحمل شده است ودرقرآن نیز سخت ترین حملات متوجه منافقین است.مردم کشور ما درنهم دیماه 88 با بصیرت بالای خود بخوبی این دشمن را شناختند ولبیک گویان رهبر عزیز خود رایاری نمودندونگذاشتند باردیگر دشمنان شیرینی نفوذ درجامعه مارا بچشند ووذلت رابرای ما به ارمغان بیاورند.
غلامی سیاسیت منافقین راچنین برشمرد:1-سیاسیت شکستن قداست رهبری با حربه تهمت وافتراء2-سیاست ایجاد تردیدوابهام دربین مردم نسبت به رهبری 3-تحقیر واستهزاء رهبری4-تهدید رهبری.حال بابصیرت می توان سیاست نابخردانه منافقان رانقش برآب کرد.
دشمن شناسی باعث سعادت می شود. 
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود. 
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود. 
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود. 
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود.
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود. 
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود.
 
 
دشمن شناسی باعث سعادت می شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: