پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
berooz
۰۶:۴۹:۱۹
گزارش
دوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
تربیت وآموزش عس ناحیه قیروکارزین برگزارنمود؛
boletدوره تربیت وتعالی حوزه ای مدیران بسیجی
کد خبر: ۹۹۲۱۰
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۴
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قیروکارزین درجمع حلقات صالحین هنگام گفت:
حجت الاسلام ابراهیم پور اظهار داشت:برخی دولتمردان بجای توکل برخدا واعتماد به قدرت درونی خودمان، به بیگانگان توکل کرده اند وگره تمام مشکلات را می خواهند به دست برجام باز کنند.
به گزارش تنویر مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قیروکارزین،حجت الاسلام ابراهیم پور،درجمع پرشور حلقه های صالحین بسیج دهستان هنگام حضور یافت.
حجت الاسلام ابراهیم پور بااشاره به مسأله شهید وشهادت گفت:دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است.عزیزان بدانید که مادرمقابل آن خونهای پاک که درراه این انقلاب ونظام ریخته شده مسئولیت داریم وشهداءاز مسئولیتمان درقیامت می پرسند همچنانکه امیرالمومنین(ع)فرمودند:((کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیه))
  مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قیروکارزین درادامه بیان داشت: رسول گرامی اسلام(ص)فرمودند:زمانی می رسدبرامت من که مردم 5چیزرادوست دارندواز5چیزغافلند؛1-پول راخیلی دوست دارنداما حساب وکتابشان رافراموش می کنند،پولهای بیت المال رادرجاهای دیگر هزینه می کنندحتی بعضی ها به بیرون ازکشور می برند وعلیه خود نظام بکارمی برند.بجای اینکه به نجومی بگیرها گیر بدهند آنها راذخایر انقلاب می دانندوبه کارتن خوابها گیرمی دهند.
2-ریاست رادوست دارندودینداری را فراموش می کنند.دنیا طلبند اما دین رادوست ندارند.عمر سعد زمانی تباه شد که پیشنهاد ملک ری به او دادند واونیز بخاطر ریاست طلبیش جنگ با امام حسین (ع)را قبول کرد.اما کسانی هم داریم مانند حاج قاسم سلیمانی که خدمت به مسلمین رابجای ریاست طلبی برگزیده است ومی بینیم که خدا مهرش را در دل مسلمانان فراگیر کرده است.
3-دنیا رادوست دارند اما فراموش می کنند آخرتی هم هست.
4-زنان رادوست دارندولی حوریه بهشتی را فراموش می کنند.
5-خودشان رادوست دارنداما خدا را فراموش می کنند؛بنده باید ازخدا وند اطاعت کند،ما ازخداییم وبسوی او بازمی گردیم برخی دولتمردان بجای توکل برخدا واعتماد به قدرت درونی خودمان به بیگانگان توکل کرده اند وگره تمام مشکلات را می خواهند به دست برجام باز کنند.
درپایان مراسم از مربیان زحمت کش حلقات صالحین وشاگردان برتر تقدیر وتشکر بعمل آمد.
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 
 
دربیشتر وصیتنامه شهداء پیروی ازولایت فقیه را می توان دیدوبسیاربرآن تاکید شده است. 


نام:
ایمیل:
* نظر: