کد خبر: ۹۹۵۱۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹
کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند

سرویس عکس:
کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  1 کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  2
کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  3 کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  4
کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  5 کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  6
کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  7 کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  8
کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  9 کوهنوردی دانش آموزان دبیرستان شهید کاظمی منطقه کوهمره سرخی در تنگه بیروکان واقع در کوه بُری به همراه مسئولین حوزه بسیج دانش آموزی میمند  10
نام:
ایمیل:
* نظر: