آخرین اخبار
یادداشت و گفتگو
در گفت و گوی اختصاصی با جانشین سپاه سپیدان
ریشه یابی ناآرامی اخیر؛
boletدر گفت و گوی اختصاصی با جانشین سپاه سپیدان
مسعود انصاری
یکی از نیازهای کنونی ما وحدت بین مردم است
سرهنگ رستمی به تنویر گفت:
boletیکی از نیازهای کنونی ما وحدت بین مردم است
مسعود انصاری
امر به معروف به دنبال پیشگیری فرهنگی است نه کار امنیتی.
مسئول قرارگاه امر به معروف سپاه امام رضا (ع):
boletامر به معروف به دنبال پیشگیری فرهنگی است نه کار امنیتی.
مسعود انصاری
کد خبر: ۹۹۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۶
مسئول عقیدتی و فرهنگ یار نمونه سپاه سپیدان تحلیل می کند
موسی اسفندیاری مسئول عقیدتی سیاسی و فرهنگ یار نمونه سپاه سپیدان به تحلیل چیستی و چرایی اهمیت فریضتین امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
به گزارش تنویر سپیدان، موسی اسفندیاری مسئول عقیدتی سیاسی و فرهنگ یار نمونه سپاه سپیدان ضمن برشمردن اهمیت فریضتین امر به معروف و نهی از منکر به تحلیل این دو بعد اساسی از تمامی جهات پرداخت.

ایشان بیان داشتند: اهمیت فریضتین امربه معروف ونهی ازمنکربرکسی پوشیده نیست وهرکجای قرآن کریم راکه نگاه می کنیم درکنارفرائض بزرگی چون نمازوزکات به این دوفریضه بزرگی که متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده اشاره گردیده است.
اهمیت امربه معروف ونهی ازمنکرآنجابیشتربروز پیدامی کندکه امیرسخن حضرت علی(ع)درحدیثی این دوفریضه راحتی والاترازجهاد درراه خدا یعنی عملی که درآن درصورت شهادت، خداوند متعال تمام گناهان بشربجزحق الناس رامورد بخشش وآمرزش قرارمی دهدمی دانندو می فرمایند:تمام کارهای نیک دربرابر امربه معروف ونهی ازمنکرهمانندقطره ای ست درمقابل دریا حتی جهاد در راه خدا.

قانون نیزاین دوفربضه بزرگ رامورداهمیت قرار داده  که دراین رابطه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعارمی دارد:درجمهوری اسلامی دعوت به خیر،امربه معروف ونهی ازمنکروظیفه ای ست همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیکر، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت.

اماامربه معروف ونهی ازمنکردارای شرایطی است حساس که بایدبادیدی کاملا کارشناسانه به آن دقت شده واجراگرددکه درصورت عدم رعایت این شرایط نه تنهاازآن نتیجه ای حاصل نگردیده بلکه ممکن است نتیجه موردتوقع محقق نگردد.

اسفندیاری بیان داشت: اولین نکته مربوط است به خود معروف ومنکروآن عبارتست ازشناخت معروف ومنکرتوسط آمربه معروف،یعنی اگرآمر نداندچه عملی درزمره معروف یامنکرقرار می گیردنمی توانددرکارش موفق باشد،رهبرکبیرانقلاب حضرت امام خمینی(ره) دربند1مسئله2791ضمن اشاره به این امر می فرمایند:

آن که کسی که می خواهد امرونهی کند بداندکه آنچه مکلف به جا نمی آورد واجب وآنچه بجا می آورد بایدترک کند.

نکته دوم که بسیارحائز اهمیت است به خودآمر برمی گرددوعبارتست ازاینکه شخص آمرخودش بایدعامل به معروف وتارک منکرباشدتاامربه معروفش در دیگران اثرداشته باشد(رطب خورده منع رطب چون کند)که به این موضوع نیز درسوره مبارکه صف آیات شریفه 2و3 به وضوح اشاره گردیده است.
انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر: