استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۳۱:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۵۰
اذان ظهر
۱۲:۱۱:۲۰
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۵۳
اذان مغرب
۱۷:۴۴:۰۵