به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده رامجرد
غبار روبی قبور شهدای گمنام و شهدای دانش آموز در رامجرد
غبار روبی قبور شهدای گمنام و شهدای دانش آموز در رامجرد