حضور سردار فرمانده سپاه فجر در سازمان بسیج دانش آموزی فارس
سردار سید هاشم غیاثی به جهت بررسی و ارزیابی برنامه آتی و جاری سازمان اهم از طرح شهید بهنام محمدی،دوره یاوران ولایت در محل سازمان بسیج دانش آموزی حاضر و از نردیک با مدیران این سازمان به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری بسیج دانش آموزی پرداختند.