جلسه تعامل با معاون روابط عمومی سپاه فجر استان فارس

با حضور سرگرد پاسدار یارمحمدی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر، عباس توانا و علیرضا نیک جو مسئول و معاون فضای مجازی و رسانه سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس
جلسه تعامل سازمان و معاونت روابط عمومی برگزار و به مباحث مختلفی اهم از دوره یاوران ولایت،طرح شهید بهنام محمدی پرداخته شد.

عکس:مجتبی احمدی